HİZMETLERİMİZ

Klinik Araştırmalar Birimi

Laboratuvarımız yıllardır rutin analizler yanında bilimsel çalışmalar ve projeler için de bir başvuru merkezi olagelmiştir. Üniversite, enstitü, özel ve kamu hastaneleri ve kişilere bilimsel araştırma projeleri konusunda hizmet sunarken, ilaç sektöründe yürütülmüş çalışmalarla da deneyim kazanmıştır.

Klinik Araştırmalar Birimi, klinik araştırma çalışmalarının laboratuvar hizmetlerini koordine etmek üzere kurulmuştur.

  • Centro Laboratuvarları klinik araştırma çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara uygun hizmet vermektedir.
  • Klinik araştırma çalışmaları süresince, laboratuvarımıza ulaşan örneklerde, ISO 15189:2012 standartlarına uygun yöntemlerle çalışılır.
  • Ülke genelinde çalıştığımız kurye ağımızla Türkiye genelinde örnek transportu sağlamaktayız.
  • Klinik araştırma örneklerinin, örnek özelliğine uygun olarak transportunun gerçekleşmesi için gereken her türlü koşul sağlanmaktadır. Örneklerin transportu sırasında ısı yalıtımlı, darbelere dayanıklı özel çantalar kullanılarak ihtiyaca göre soğutulmuş (2-8°C), donmuş (-20°C), veya oda ısısında örneklerin transportu güvenle sağlanmaktadır.
  • Laboratuvarımızda çalışılması tamamlanmış örnekler, istenilen koşullarda arzu edilen süre kadar saklanabilmektedir.

KALİTE GÜVENCE VE KALİTE KONTROL (IQC)-(EQA)

Laboratuvarın yüksek kalitede bir hizmet sunmak için yaptığı Kalite Güvence iki temel süreci içerir. İç Kalite Kontrol (IQC) ve Dış Kalite Kontrol Değerlendirmesi (EQA).

Her gün laboratuvarlar, gerçek zamanlı olarak güvenilir sonuçlar ürettiklerinden emin olmak için İç Kalite Kontrol (IQC) materyallerini bilinen spesifik konsantrasyonları ile analiz eder.

Dış kalite kontrol sistemi (EQA), laboratuvarın analitik cihaz ve yöntemlerinin uzun süreli doğruluğunu aynı cihaz ve yöntemleri kullanan laboratuvarların sonuçları ile veya  referans metot ile karşılaştırılmasını içerir.

Laboratuarımızda Dış Kalite Kontrol Sistemi tam bir disiplin ve katılımla uygulanmaktadır. Laboratuvarımızda çalıştığımız bütün testlerden en az bir dış kalite kontrol programına katılım sağlanmakta, profesyonel akreditasyon kuruluşları tarafından izlenmektedir

Laboratuvarımızda katılım sağlanan dış kalite kontrol kuruluşları:

RFB: Almanya Dış Kalite Kontrol Kuruluşu

INSTAND: Almanya Dış Kalite Kontrol Kuruluşu. Web: www.ınstand-ev.de

CAP (Collage of american patologists) : Amerika Dış Kalite Kontrol Kuruluşu

UK NEQAS : İngiltere  Dış Kalite Kontrol Kuruluşu

EUROIMMUN: Euroimmun Dış Kalite Kontrol Programı

PHARMASIA : Farmasia firmasına ait alerji için Dış Kalite Kontrol Programı

ONE WORLD ACCURACY: Kanada Dış Kalite Kontrol Kuruluşu

DEQAS: İngiltere Vitamin D Dış Kalite Kontrol Programı

CDC: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Dış Kalite Kontrol ve Standardizasyon programı

RIQAS: İngiltere Randox Dış Kalite Kontrol Programı

CentroLIS

CentroLIS (CENTRO Laboratory Information System; CENTRO Laboratuvar Bilgi Sistemi) tamamen internet tabanlı bir üründür. CENTRO Laboratuvarlarına yapılacak gönderileri internet üzerinden yapma imkanı sağlayan bir programdır.

CentroLIS sistemi ile gönderi, analiz ve raporlamayı içeren tüm prosesler internet ortamında, özel bir “network” üzerinden çalışılmaktadır. Tüm örnekler gönderici ve CENTRO Laboratuvarları aşamalarında barkod etiketleri ile tanımlanmakta; tüm örnekler analitik platformlarda çift taraflı iletişim (Analizör-CentroLIS) ile çalışılmaktadır. Program kullanıcıları hasta bilgilerini, örnek bilgilerini, istenen testleri kendilerine tarafımızca kurulan network ile CENTRO Laboratuvarlarına elektronik ortamda iletirler ve test sonuçlarına yine aynı yolla ulaşırlar.

CentroLIS programını kullanacak kurumlara barkod okuma cihazı ve barkod etiketlerini CENTRO Laboratuvarları sağlar. CentroLIS kullanıcısı olan kurumlar, program içerisindeki Sonuç Raporu, Transport Raporu ve benzeri rapor formatlarını kullanarak daha hızlı ve güvenilir bilgi akışından faydalanabilir, CENTRO Laboratuvarlarında çalışılan testlerin içerik ve normal değerlerini görebilirler. CentroLIS programını kullanacak kişiler kullanıcı adı ve şifre ile programa giriş yapar.

Laboratuvar Malzemesi Temini

Birlikte çalıştığımız kurumlara maliyeti karşılığında envanterimizde bulunan örnek alma tüpleri, kapları vb. malzeme sağlanmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için Satın Alma Departmanı aranmalıdır.