BÖLÜMLERİMİZ

Lütfen teknik konularda bilgi almak için
0212 320 64 00
numaralı telefondan laboratuvarımızı arayınız veya güncel test bilgilerine ulaşmak için LIS girişi yapınız.

Kurumsal İletişim Departmanı

CENTRO Laboratuvarları’nın kurumsal anlayışında “Hastaya/Hizmet Edilen Kuruma Odaklılık” önemli bir ilkedir. Bunun sonucu olarak Centro’da sadece müşterilere yönelik bir departman oluşturulmuştur. Her türlü memnuniyet, memnuniyetsizlik, sorun, eksiklik  ve benzeri olgu, ilgili kurumsal iletişim sorumlusuna bildirildiğinde etkin bir şekilde araştırılır ve çözümler üretilir.

CENTRO Laboratuvarları ile stratejik iş ortaklığının başlangıcında kurumlara gerekli tüm bilgilerin iletilmesi, hizmet vermeye başlandıktan sonra kurumdan örnek alım saati, raporlama, kuruma CentroLIS eğitiminin verilmesi ve sürekli memnuniyetin sağlanması gibi konularda ilgili kurumsal iletişim sorumlusu gerekli tüm koordinasyonu sağlar.

Servis Departmanı

CENTRO bünyesinde her türlü teknik soruya cevap verebilecek ve gerektiğinde ilgili departmanlara bilgi aktarımını sağlayan departmandır.

Test, örnek özellikleri, transport talebi ve benzeri her türlü bilgi, kurum tarafından Servis Departmanı’na iletilmelidir. Servis Departmanı’nın bilgi verebileceği kapsamda olan tüm konularda kuruma anında bilgi verilir. Tıbbi değerlendirmelerle ilgili sorular ise daima o konuyla ilgili uzman hekim kadromuza aktarılır.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Tüm vücut sıvıları, dışkı, yara gibi materyallerde bakteri, mantar, parazit gibi kültür incelemelerinde mikroorganizmaların identifikasyonunda kütle spektrometresi –MALDİ-TOF MS sistemi kullanılmaktadır.  MALDI-TOF MS teknolojisi yenilikçi otomatik bir mikrobiyal tanımlama sistemidir. Klinik olarak ilgili türlerden oluşan kapsamlı bir veri tabanı kullanan otomatik kütle spektrometrisi kısa sürede türler, cinsler ve familya düzeyleri hakkında net tanımlama sağlar. Klinik uzmanlara uygun tedaviye başlayabilmeleri için hızlı bilgiler sağlayarak genel hasta bakımı ve tedavi sonuçlarına katkıda bulunur.

Spesifik Laboratuvar

Çok çeşitli metabolitler, özel elektroforez uygulamaları, alanında referans olan Pharmacia İmmunoCap sistemi ile 500’den fazla allerjen analizi; Türkiye’de ilk defa laboratuvarımıza kurulmuş, ‘Fetal Medicine Foundation’ (FMF) tarafından tek akredite prenatal taramalar (Down Sendromu, NTD); Enfeksiyon serolojisi ve Otoimmun antikorları başta olmak üzere bir çok spesifik test alanlarında dünyada kabul görmüş metodlar ile yapılmaktadır.

Bu departman Enfeksiyon serolojisi, İmmunoloji, İmmunohematoloji bölümlerini de kapsar. Bu bölümlerdeki çok geniş test spektrumu; enzim immunoassay’lere (EIA), immünoflorosans testlerine (IFT), immunoblot (IB) ve western blot (WB) analizlerine, radioimmunoassay (RIA),floroenzimimmunoassay (FEIA), elektrokemilüminesans immunoassay (ECLIA), fluorometri analizlerine kadar gelişmiş metodlarla ve tekrarlanabilirliği yüksek modern analizörlerle çalışılmaktadır.

İdrarda spesifik protein analizleri ile otoimmün hastalıklar ve enfektif patolojilerin ayırıcı tanısı yapılabilmektedir. BOS diyagnostiğinde kullanılan hassas değerlendirme şemaları ile dejeneratif ve enfektif sinir sistemi hastalıklarına yüksek doğrulukla direkt tanı konulabilmektedir. Son yıllarda önemle üzerinde durulan osteoporotik patolojilerde tanı ve tedavinin izlenmesinde kullanılan kemiğe spesifik tüm markerler yüksek güvenilirlikle yapılmakta ve değerlendirilmektedir.

Otoimmün hastalıkların ayırıcı tanısında başvurulan otoantikor analizleri çok geniş bir spektrumda referans metodlarla çalışılmakta ve yetkin uzmanlarca değerlendirilmektedir. Laboratuvarımızda otoantikor analizleri, immunoflorosans testlerine (IFT), immunoblot (IB) ve western blot (WB)  metodları tam otomatik cihazlar ile yapılmaktadır.

Alerji Testleri

Alerji tanısında, tüm dünyada ‘referans yöntem’ olarak görülen Pharmacia İmmunoCap sistemi  kullanılmaktadır. Ekstre bazlı spesifik IgE antikorları yöntemi İmmunoCAP-FEIA alerji tanısında altın standarttır. Laboratuvarımızda IgE antikorlarının varlığını saptamak için en geniş panele sahip ImmunoCAP Alerjenleri veya ImmunoCAP Alerjen Komponentlerinde en geniş panele sahiptir. IgE antikorlarının varlığını saptamak için ImmunoCAP Alerjenleri veya ImmunoCAP Alerjen Komponentleri kullanmak, şüpheli alerji hastalarının güvenilir tanılarına yardımcı olmak için, ana alerjen veya alerjen alt komponentleri tespit etme imkanı sağlamaktadır.

ImmunoCAP ISAC (Immuno Solid-phaseAllergenChip)

Moleküler Allergoloji, alerji tanılarına yönelik en son teknolojiye sahip yaklaşımdır. Moleküler düzeyde tek alerjen protein bileşenlerine IgE antikorlarının miktarını tayin edilmesini sağlar. Burada tanımlanan tekli alerjen komponentleri, geleneksel olarak kullanılan alerjen ekstraktları yerine, moleküler protein bazlı spesifik IgE’lerin saptanması için kullanılır.  Tekil alerjen komponentleri doğrudan alerjen kaynağından izole edilen veya rekombinant şekilde üretilen, yüksek oranda saflaştırılmış proteinlerdir.

Türkiye’de ilk ve tek olarak bizim laboratuvarımızda bulunan Immuno CAP ISAC sistemi, 51 farklı kaynaktan 112 alerjen komponentinin aynı anda tespit edilmesini sağlar. Bu sistem diziye dayalı, biochip teknolojisidir ve allerjen bileşenleri için spesifik IgE antikorlarının ölçümünde en gelişmiş in vitro tanı testidir. ISAC testi kapsamlı ve spesifik bir IgE antikor profili tanımlanmasını kolaylaştırır.  Ayrıca duyarlı  hastaların gerçek sensitizasyon profiline ışık tutarken, çapraz reaksiyona giren proteinler sayesinde ISAC, proteinlerin türetildiği 51 ana allerjen kaynağa ek olarak yüzlerce allerjen komponent hakkında bilgi verebilir.

CDC :Centers for Disease Control and Prevention

CDC; Centers for Disease Control and Prevention

Amerikan hükümeti tarafından hastalıkların kontrol ve önlenmesi amacıyla kurulmuş bir organizasyondur. CDC’nin Yeni Doğan Tarama Kalite Güvence Programı (NSQAP) testlerin doğruluğunu sağlamaya yönelik , ABD deki tüm yenidoğan tarama laboratuvarlarının ve   75 farklı ülkeden , 650’nin üzerinde laboratuvar ve 32 kit üretici firmanın katıldığı bir kalite kontrol programıdır. Yıllık 4 farklı dönemde her analit için 4 farklı seviye ile katılımcılar performanslarını ölçmektedir. NSQAP, yenidoğan tarama testi (Tandem MS) çalışan laboratuvarlarda; testin yenidoğan metabolik bozukluklarının doğru bir şekilde taramalarının yapılmasını, yanlış pozitifliklerin en aza indirilmesini ve yüksek kaliteli performanslarının sürdürülmesini sağlar.

Analitik Laboratuvar

Analiz Laboratuvarında, çok çeşitli metabolitler,  Yenidoğan Metabolik Taramaları, vitamin analizleri, Komplike referans yöntemler olan LCMSMS, U-HPLC ve ICP-MS cihazları ile yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda yapılan bu analitik ölçüm yöntemleri için

 1. Metod validasyonu
 2. Referans malzeme kullanımı
 3. Kalite kontrol prosedürleri –İnternal-eksternal kalite kontrol
 4. Ölçüm belirsizliği hesaplamaları
 5. İyi eğitimli teknik personel

İle güvenilir ve doğru sonuçlar elde edilmektedir.

LCMSMS metodu çalışılan testler

Son yıllarda “altın standart yöntem” olarak kabul edilen LC-MS/MS, internal standard kullanılmasından ve metodolojiden dolayı daha doğru ve kesin sonuçlar vermektedir. LC- MS/MS,  yüksek duyarlılık ve özgüllüğü sayesinde artık birçok hastalığın tanısına yaklaşımda son derece kuvvetli bir analitik teknik haline gelmiştir.

Analitik Laboratuvarımızda bulunan LC-MS/MS cihazlarımız ile valide edilmiş metodlar ve internal standart kullanılarak yapılmaktadır. başta 25-OH-Vitamin D olmak üzere Vitamin A,E düzeyleri, katekolaminler, Yenidoğan Metabolik tarama testi, Katekolaminler, toksikoloji ve terapotik ilaç düzeyleri, İmmunsupresanlar, spesifik hormon düzeyleri çalışılmaktadır. W1”A

Vitamin analizleri

AnaLC-MS/MS yöntemi ve metodolojisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda LC-MS/MS ile 25-OH-Vitamin D ölçümü ‘Joint Comittee for Traceability in Laboratory Medicine (JCTLM)’ tarafından “referans metod” olarak kabul görmüştür. Analitik laboratuvarda D vitamin başta olmak üzere Vitamin A, E, C vitaminleri LC-MS/MS  yöntemi ile çalışılmaktadır.

Yenidoğan Metabolik Tarama Testi

Laboratuvarımızda topuk kan örnekleri yenidoğan taraması, organik asidemi, aminoasidopatiler ve yağ asidi oksidasyonu bozukluklarını içeren 30’dan fazla hastalık LC-MS/MS yöntemi ile taranmaktadır. Yenidoğan metabolik tarama testi ile aşağıdaki metabolik hastalıklar taranmaktadır.

 • Aminoasit metabolizması hastalıkları
 • Karnitin Profili bozuklukları
 • Üre Siklüsü Defektleri
 • Organik asidemiler
 • Yağ Asidi oksidasyonu bozuklukları

Yenidoğan metabolik tarama testi haricinde diğer doğumsal metabolik hastalıklar  için yapılan testler ise spesifik laboartuvarımızda yapılmaktadır.

 • Fenilketonüri tarama testi
 • İmmunoreaktif Tripsin
 • Biyotidinaz

Terapötik İlaç Düzeyleri

Antiepileptikler, Antipsikotikler, Antibiotikler : Tedavi etkinliğinin, tedaviye uyumun ve ilaca bağlı toksititenin belirlenmesi amacıyla ilaç düzeyleri ölçümü, düşük örnek hacimlerinde, en doğru ve yüksek duyarlılıkda LC-MS/MS metoduyla çalışılmaktadır.

İmmunsupresanlar (Tacrolimus, Sirolimus, Siklosporin ve Everolimus)

LC-MS/MS metodu İmmunsupresan (Tacrolimus, Sirolimus, Siklosporin ve Everolimus)   düzeylerinin ölçümü ve terapotik izlenmesi için ‘altın standart analitik yöntemler’ olarak kabul edilmiştir.

ICP-MS

Laboratuvarımızda çok geniş bir spektrumda, ağır metal ve eser element analizlerini ‘altın standart yöntem’ olarak kabul edilen ICP-MS cihazı ile yapmaktayız. ICP-MS, ağır metal ve eser elementlerin idrar, tam kan ve plazma/serum örneklerinde; yüksek hassasiyet ve doğrulukta, çok düşük tespit limitlerinde analiz edilmesini sağlar.  Laboratuvarımızda hazırlanan çoklu analiz panelleri ile aynı anda birçok ağır metal ve element analiz edilmektedir.

Atomik Absorbsiyon Laboratuvarı

Tümü valide edilmiş eser elementler ve toksik elementlerin çalışıldığı bölümdür.

Kor Laboratuvar

Geleneksel biyokimyasal analizler yanında çok çeşitli hormonlar, spesifik plazma proteinleri, sofistike koagülasyon analizlerin çalışıldığı bölümdür.

Flow Cytometry Laboratuvarı

Hematoonkolojik hastalıkların tanısında kullanılan ‘flow cytometry’ analizleri ve değerlendirmeleri için laboratuvarımız bir başvuru merkezidir.

Kalite Departmanı

Tüm kalite yönetim sisteminin ISO 15189 ve ISO9001 standart esasları doğrultusunda işletilmesinden sorumlu departmandır.

Klinik Araştırmalar Birimi

Laboratuvarımız yıllardır rutin analizler yanında bilimsel çalışmalar ve projeler için de bir başvuru merkezi olmuştur. Üniversite, enstitü, özel ve kamu hastaneleri ve kişilere bilimsel araştırma projeleri konusunda hizmet sunarken, ilaç sektöründe yürütülmüş çalışmalarla da deneyim kazanmıştır.

Klinik Araştırmalar Birimi, klinik araştırma çalışmalarının laboratuvar hizmetlerini koordine etmek üzere kurulmuştur.

 • Centro Laboratuvarları klinik araştırma çalışmalarında, ulusal ve uluslararası standartlara uygun hizmet vermektedir.
 • Klinik araştırma çalışmaları süresince, laboratuvarımıza ulaşan örneklerde, ISO15189:2012 standartlarına uygun yöntemlerle çalışılır.
 • Ülke genelinde çalıştığımız kurye ağımızla Türkiye genelinde örnek transportu sağlamaktayız.
 • Klinik araştırma örneklerinin, örnek özelliğine uygun olarak transportunun gerçekleşmesi için gereken her türlü koşul sağlanmaktadır.
 • Laboratuvarımızda çalışılması tamamlanmış örnekler, istenilen koşullarda arzu edilen süre kadar saklanabilmektedir.

KALİTE GÜVENCE VE KALİTE KONTROL (IQC)-(EQA)

Laboratuvarın yüksek kalitede bir hizmet sunmak için yaptığı Kalite Güvence iki temel süreci içerir.

İç Kalite Kontrol (IQC) ve Dış Kalite Kontrol Değerlendirmesi (EQA).

Her gün laboratuvarlar, gerçek zamanlı olarak güvenilir sonuçlar ürettiklerinden emin olmak için İç Kalite Kontrol (IQC) materyallerini bilinen spesifik konsantrasyonları ile analiz eder.

Dış kalite kontrol sistemi (EQA), laboratuvarın analitik cihaz ve yöntemlerinin uzun süreli doğruluğunu aynı cihaz ve yöntemleri kullanan laboratuvarların sonuçları ile veya  referans metot ile karşılaştırılmasını içerir.

Laboratuarımızda Dış Kalite Kontrol Sistemi tam bir disiplin ve katılımla uygulanmaktadır. Laboratuvarımızda çalıştığımız bütün testlerden en az bir dış kalite kontrol programına katılım sağlanmakta, profesyonel akreditasyon kuruluşları tarafından izlenmektedir

Laboratuvarımızda katılım sağlanan dış kalite kontrol kuruluşları:

RFB: Almanya Dış Kalite Kontrol Kuruluşu

INSTAND: Almanya Dış Kalite Kontrol Kuruluşu. Web: www.ınstand-ev.de

CAP (Collage of american patologists) : Amerika Dış Kalite Kontrol Kuruluşu

UK NEQAS : İngiltere  Dış Kalite Kontrol Kuruluşu

EUROIMMUN: Euroimmun Dış Kalite Kontrol Programı

PHARMASIA : Farmasia firmasına ait alerji için Dış Kalite Kontrol Programı

ONE WORLD ACCURACY: Kanada Dış Kalite Kontrol Kuruluşu

DEQAS: İngiltere Vitamin D Dış Kalite Kontrol Programı

CDC: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Dış Kalite Kontrol ve Standardizasyon programı

RIQAS: İngiltere Randox Dış Kalite Kontrol Programı