KANSER GENETİĞİ TESTLERİ

OncoTRACE

Lütfen teknik konularda bilgi almak için
0212 320 64 00
numaralı telefondan laboratuvarımızı arayınız veya güncel test bilgilerine ulaşmak için LIS girişi yapınız.

KANSER GENETİĞİ TESTLERİ

OncoTRACE

OncoTRACE, dolaşımda bulunan serbest tümör DNA’sından hastanın tedaviye yanıtın takibine olanak sunan, invazif olmayan, kişiselleştirilmiş ilk likit biyopsi testidir.

OncoTRACE sayesinde şunları saptayabilirsiniz: 

 • Tümörün nüksü
 • Olası direnç mekanizmaları
 • Yeni tedavi olasılıkları

NEDEN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ONCOTRACE YAPILMALI?

Hastalık ilerlerken, her metastatik klon evrimleşir ve moleküler genotipini değiştirir, bu da klinik kararların verilmesini zorlaştırır. Hassas tıbbı mümkün kılmak için hastanın tümörünün moleküler yapısını longitüdinal olarak belirleyecek ve takip edecek, kolay erişilebilir ve minimal düzeyde invazif bir yönteme sahip olmak önemlidir. Kişiselleştirilmiş ONCOTRACE ile basit bir kan testiyle tüm hastalık yükünü takip etmek ve daha ileri tedaviler için çözümler bulmak olanaklı hale gelir.

ONCOTRACE NE ZAMAN UYGULANMALI?

Belirlenmiş bir kılavuz bulunmamakla birlikte, yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, OncoTRACE ideal olarak tedavinin ortasında ve son tedavi uygulamasından yaklaşık iki hafta sonra yapılmalıdır. Sonraki uygulamalar tedaviye, kanser tipine ve hastanın anamnezine bağlı olacaktır. Ortalama üç aylık dönemler halinde uygulama önerilmektedir ancak bu süre her olguya özgü olarak onkolog ile belirlenmelidir.

MATERYAL

2 kan örneği (her biri 10 ml olan 2 Streck tüp)

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ LİKİT BİYOPSİ

RAPOR SÜRESİ:  10 iş günü

Yeni nesil dizileme (NGS)

 • Her test, solid veya likit biyopsi analizi yoluyla daha önce yapılmış olan genomik dizilemeden elde edilen, tümörün özgün moleküler karakterizasyonuna göre tasarlanır.
 • Hastalık nüksünü takip etmek için ctDNA’da saptanma olasılığı daha yüksek olan, bireye özgü mutasyonlar hedeflenir.
 • Ek olarak hedefli tedavilere direnç ve duyarlılık ile ilişkili 40 gende yer alan mutasyonlar (SNV, Indel ve CNV) incelenir.

TANI VE TEDAVİYE YÖNELİK ENTEGRE RAPOR 

 • Likit biyopsi incelemesi
 • Kişiselleştirilmiş varyantların dinamik evrimi
 • Tedaviye direnç ve/veya yeni tedavi seçenekleri ile ilişkili yeni varyantların raporlanması
 • Hedefli terapiler ile tedavi seçenekleri
 • Klinik araştırma bilgileri

ONCOTRACE NEDEN BENZERSİZDİR?

OncoDNA, solid tümörün dizilenmesine dayanan ilk kişiselleştirilmiş likit biyopsi analizini sunar. Çekirdek panele ek olarak, hastalığın ilerlemesini takip etmek amacıyla daha önce tümörden saptanan 12 ile 15 varyant kullanılır.

SONUÇLARIN ALINMASI NE KADAR SÜRER?

OncoSTRAT&GO sonuçlarımızdan başlanabileceği gibi diğer dizileme servisleri tarafından oluşturulan dizileme bilgilerinden de yola çıkılabilir. Likit biyopsi örneği OncoDNA laboratuvarına ulaştıktan, gerekli klinik bilgi sağlandıktan ve tüm kalite kontrolleri tamamlandıktan sonra 10 iş günü içerisinde rapor gönderilir. Başka bir platform tarafından sağlanan dizileme verilerinden hareketle yapılacak analizlerde primerlerin sentezi için ilave 10 iş günü gerekmektedir.

TEST KİMLER İÇİNDİR?

Daha önce dizi analizi yapılmış (OncoSTRAT&GO ile veya diğer dizileme servisleri tarafından oluşturulan dizi verilerinden)yetişkinlerdeki her metastatik solid tümör içindir.