KANSER GENETİĞİ TESTLERİ

OncoSTRATGO

Lütfen teknik konularda bilgi almak için
0212 320 64 00
numaralı telefondan laboratuvarımızı arayınız veya güncel test bilgilerine ulaşmak için LIS girişi yapınız.

KANSER GENETİĞİ TESTLERİ

OncoSTRATGO

OncoSTRAT&GO testi son derece yenilikçi ve benzersiz ikili solid/likit tümör moleküler karakterizasyonu ile onkologlara tedavi kararı verirken yol göstermeyi amaçlar.  Sofistike tümör araştırma teknolojileri (NGS, IHC, pyro-sekanslama…) ile geniş çaplı klinik literatür değerlendirmesinin birleştirilmesi, size biyobelirteçler ve ilaçlarla korelasyonlarına yönelik en faydalı bilgileri sunar.

Bu yenilikçi birleştirilmiş analiz şunları sağlar:

• Tümörün heterojenitesinin ve ilişkili metastazlarının anlaşılması

• Tekrar biyopsi yapılması sorunlarının aşılması

• Hastalık izlemini kişiselleştirme olanağı

Çok kapsamlı platformumuz tıbbi tedavi için fikir birliği olmadığı veya kılavuzlarının yetersiz olduğu ya da bulunmadığı durumlarda tedavi kararlarına yol göstermeye yardımcı olmak üzere şunları sunar:

• Potansiyel klinik yarara sahip tedavilerin incelenmesi

• Daha önce düşünülmemiş tedavilerin belirlenmesi

• Klinik yararı olmama olasılığı olan ilaçların saptanması (böylece gereksiz toksisiteler ve maliyetlerden kaçınılır)

• Hastaların klinik araştırma fırsatları ile eşleştirilmesi

MATERYAL

1 blok veya 25 slayt (süper Frost+lamda 5цm)/2 kan örneği (her biri 10 ml olan 2 Streck tüp)

İKİLİ TÜMÖR MOLEKÜLER PROFİLİNİN ÇIKARILMASI (HASTALIĞIN SOLİD VE LİKİT İNCELENMESİ)

RAPOR SÜRESİ:  15 iş günü

Yeni nesil dizileme

 • 150’den fazla gen, hot spot ve CDS .
 • 350’den fazla gen füzyonu (translokasyon analizleri)
 • Kapsama derinliği ortalama 1000x
 • İlerde yapılması olası OncoTRACE analizleri için

Kanser tipine özgü paket

 • Hedefli tedaviler için IHC
 • Kemoterapiler için IHC
 • İmmünoterapiler için IHC
 • Diğer (Translokasyon analizi, metilasyon)
 • YENİ! İmmünogram (MSI+TMB) maksimum 15 varyantın seçimi

 Yeni nesil dizileme

 • YENİ!Hedefli tedavilere direnç veya duyarlılık ile ilişkili 40 gen (SNV, Indel ve CNV)

TANI VE TEDAVİYE YÖNELİK ENTEGRE RAPOR

 • Tümörün moleküler karakterizasyonu
 • Likit biyopsi incelemesi
 • Hedefli tedavi, kemoterapi ve immünoterapi ile tedavi seçenekleri
 • Klinik araştırma bilgileri

OncoSTRAT&GO NEDEN BENZERSİZDİR?

OncoSTRAT&GO metastatik kanser için pazarda bulunan en kapsamlı ve çığır açıcı çözümdür. Solid tümör analizi olan kapsamlı OncoDEEP ile kan örneğinden dolaşımda bulunan serbest tümör DNA’sının analizini birleştirerek hastalığın tam resmini sunar.

Yeni nesil dizileme ve moleküler patoloji analizlerinden elde edilen veriler biyolojik inceleme kapsamında birleştirilir ve yorumlanır. Raporlarımız onkologlara interaktif internet platformu aracılığıyla gönderilebilir. Bu platform verilerin merkezileştirilmesi, erişimin hızlandırılması ve gizliliğin garanti altına alınması amacıyla özel olarak geliştirilmiş yenilikçi ve tescilli bir uygulamadır.

SONUÇLARIN ALINMASI NE KADAR SÜRER?

Solid ve likit biyopsi örneği OncoDNA laboratuvarına ulaştıktan ve tüm gerekli kalite kontrol tamamlandıktan sonra 15 iş günü içerisinde rapor gönderilir.

TEST KİMLER İÇİNDİR?

OncoSTRAT&GO aşağıda gösterildiği gibi metastatik veya rezeke edilemeyen solid kanserli yetişkinlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir:

 • Tedavi protokollerinin sınırlı olduğu yüksek düzeyde agresif veya nadir kanserler
 • 2. veya 3. nesil hedefli tedavilerin fayda sağlaması için dirençle ilişkili genetik değişimlerin bulunmasını gerektiren hedefli terapiler ile tedavi edilen kanserler
 • Bunlarla birlikte veya ayrıca, tedavi ve tedaviye yanıtın dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiğinde