KANSER GENETİĞİ TESTLERİ

OncoDEEP

Lütfen teknik konularda bilgi almak için
0212 320 64 00
numaralı telefondan laboratuvarımızı arayınız veya güncel test bilgilerine ulaşmak için LIS girişi yapınız.

KANSER GENETİĞİ TESTLERİ

OncoDEEP

OncoDEEP testi onkologlara tedavi kararı verirken yön göstermeyi amaçlar. Sofistike tümör araştırma teknolojilerinden (NGS, IHC, pyro-sekanslama…) yararlanan kapsamlı tümör moleküler karakterizasyonu ile geniş çaplı klinik literatür değerlendirmesinin akıllı kombinasyonu sayesinde, OncoDEEP biyobelirteçler ve bunların ilaçlarla korelasyonlarına dair en önemli kanıtları sağlar.

Çok kapsamlı platformumuz, tıbbi tedavi için fikir birliğinin olmadığı veya kılavuzların yetersiz kaldığı durumlarda tedavi kararına yol göstermek üzere aşağıdaki yardımları sunar:

 • Potansiyel klinik yarara sahip tedavilerin incelenmesi
 • Daha önce düşünülmemiş tedavilerin belirlenmesi
 • Klinik yararı olmama olasılığı olan ilaçların saptanması (böylece gereksiz toksisiteler ve maliyetlerden kaçınılması)
 • Hastaların uygun klinik araştırmalar ile eşleştirilmesi

MATERYAL

1 blok veya 20 slayt (süper Frost + Lamında 5 цm)

TÜMÖR MOLEKÜLER PROFİLİNİN ÇIKARILMASI
*RAPOR SÜRESİ: 10 iş günü

Yeni nesil dizileme (NGS)

 • 70’den fazla gen
 • Kapsama derinliği ortalama 1000x

Kanseri tipine özgü paket

 • Hedefli tedaviler için IHC
 • Kemoterapiler için IHC
 • İmmünoterapiler için IHC
 • Diğer (Translokasyon analizi, metilasyon)
 • YENİ! İmmünogram (MSI+TMB)

TANI VE TEDAVİYE YÖNELİK ENTEGRE RAPOR

 • Tümörün moleküler karakterizasyonu
 • Hedefli tedavi, kemoterapi ve immünoterapi ile tedavi seçenekleri
 • Klinik araştırma bilgileri

ONCODEEP NEDEN BENZERSİZDİR?

OncoDEEP, kansere özgü tanı biyobelirteçlerine odaklanarak tümörün moleküler özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan pazardaki en maliyet etkin testtir. DNA/RNA ve protein analizlerini kombine eden çok boyutlu bir yaklaşımla kanser ile ilişkili sinyal yolaklarının bütüncül analizine dayanır ve önemli tedavi kararları için ihtiyaç duyulacak en faydalı bilgileri sağlar.

Yeni nesil dizileme ve moleküler patoloji analizlerinden elde edilen veriler, biyolojik açıdan birleştirilir ve yorumlanır. OncoDNA raporları tüm dünyada onkologlara interaktif internet platformu OncoSHARE aracılığıyla gönderilir. Bu platform verilerin merkezileştirilmesi, erişimin hızlandırılması ve gizliliğin garanti altına alınması amacıyla özel olarak geliştirilmiş yenilikçi ve tescilli bir uygulamadır.

SONUÇLARIN ALINMASI NE KADAR SÜRER?

Solid biyopsi örneği OncoDNA laboratuvarına ulaştıktan ve tüm gerekli kalite kontrol tamamlandıktan sonra 10 iş günü içerisinde rapor gönderilir.

TEST KİMLER İÇİNDİR?

OncoDEEP, solid tümörü olan yetişkin hastalarda aşağıdaki veya benzeri terapötik belirsizliklerin söz konusu olduğu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

 • Standart terapiler için çok sayıda tedavi seçeneği bulunması
 • Komorbiditeler nedeniyle standart seçeneklere başvurulamaması
 • Standart tedavi seçeneklerinin tüketilmiş olması
 • Agresif kanserler
 • Nadir veya az sıklıkta görülen tümörler