CENTRO LABORATUVARLARI

Laboratuvarlar Grubumuz, Biruni Laboratuvarı’nın 1983 yılında hizmete başlamasıyla kuruldu. Biruni Laboratuvarı 1996 yılında Türkiye’de ilk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alan Tıbbı Analiz Laboratuvarı’dır.

2002 yılında faaliyete geçen Centro Laboratuvarları, güvenilir ve doğru sonuçlar vermeye odaklı, sağlık kuruluşları ve laboratuvarlara tıbbi laboratuvar hizmeti veren, hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefleyen merkez laboratuvardır. 2007 yılında ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu’nu alan laboratuvarımız,  Türkiye’de bu akreditasyona sahip ilk laboratuvarlardan biridir.

NASIL ÇALIŞIYORUZ?

BÖLÜMLERİMİZ

SERTİFİKA, AKREDİTASYONLAR & DIŞ KALİTE KONTROLLER

HAKKIMIZDA

Laboratuvarlar Grubumuz, Biruni Laboratuvarı’nın 1983 yılında hizmete başlamasıyla kuruldu. Biruni Laboratuvarı 1996 yılında Türkiye’de ilk ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alan Tıbbı Analiz Laboratuvarı’dır.

2002 yılında faaliyete geçen Centro Laboratuvarları, güvenilir ve doğru sonuçlar vermeye odaklı, sağlık kuruluşları ve laboratuvarlara tıbbi laboratuvar hizmeti veren, hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefleyen merkez laboratuvardır. 2007 yılında ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu’nu alan laboratuvarımız,  Türkiye’de bu akreditasyona sahip ilk laboratuvarlardan biridir.

Doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için kaliteli malzeme ve ekipman kullanımı, eğitimli personel istihdamı vazgeçilmez çalışma politikamızdır. Laboratuvar çalışanları, yeterlilik ve yetkinliklerini üst düzeyde geliştirerek tarafsızlık, gizlilik, bağımsız karar verme ve doğruluk ilkelerine bağlı kalarak çalışırlar.

Centro Laboratuvarları hizmetlerini ISO 15189 standardına uygun olarak gerçekleştirir. Verimli, maliyet etkili ve yüksek kaliteli hizmet üreterek tüm paydaşlarımızın, hastalarımızın, hizmet sunduğumuz kuruluşların ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak temel hedefimizdir.

Grubumuzda yer alan Çevre Gıda Laboratuvarı 1989 yılında kurulmuş ve 2002 yılında Tarım Bakanlığı tarafından gıda analizlerinde yetkilendirilen ilk başvuru sahibi kuruluştur. 2005 yılında Türkiye’deki gıda laboratuvarlan arasında ilk uluslararası ISO 17025 Akreditasyon Belgesi’ni DAR-DAP kurumundan almıştır.

Atık su ve çevre analizlerinde uzmanlaşan ve Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Çevre Endüstriyel Analiz Laboratuvarı’mız 2002 yılında kurulmuş ve 2005 yılında Çevre Analizleri konusunda ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu’nu DAR-DAP kurumundan almıştır.

İlk çalışmalarına 1983 yılında 15 kişi ile Mecidiyeköy’de başlayan Laboratuvarlar Grubumuz 35. Hizmet yılında 380 kişilik deneyimli ve uzman kadrosuyla hizmet sunmaya devam etmektedir.

36 Yıllık

Deneyim

16.000.000+

Milyon Test

1473

Hizmet Kapsamımızdaki Test Yelpazesi

Misyon, Vizyon ve İlkeler

Misyon

Centro Laboratuvarları tüm tıbbi laboratuvar hizmetlerini ileri teknoloji kullanarak, kaliteli, güvenilir, bilimsel, etik ve rekabetçi koşullarda sunmayı amaçlar.

Centro Laboratuvarları, yurt içinde ve dışında hizmet yaygınlığını sağlayarak, uluslararası standartlarda lider ve referans bir kuruluş olmayı, sürekli öğrenen, öğreten, müşterilerine, hissedarlarına ve çalışanlarına maksimum kazancı sağlamayı amaçlayan bir kurumdur.

Vizyon

Centro Laboratuvarları, tüm kurumsal müşterilerini stratejik iş ortağı olarak görür. Onlara klinik laboratuvar hizmetleri alanında gereksinim duydukları her konuda danışmanlık ve hizmet sunar.

HER MÜŞTERİMİZ STRATEJİK İŞ ORTAĞIMIZDIR.

İlkeler

  • Güvenilirlik
  • Hastaya/Hizmet Edilen Kuruma Odaklılık
  • Kalite Odaklılık
  • Etik kurallara uymak
  • Yetkinlik
  • Liderlik
  • Bilimsellik
  • Yenilikçilik
  • İlkelere bağlılık

CENTRO LABORATUVARLARI KALİTE POLİTİKASI

Centro Laboratuvarları, güvenilir ve doğru sonuçlar vermeye odaklı tıbbi laboratuvar hizmeti sunan, hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefleyen merkez laboratuvardır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek, tarafsızlık, gizlilik ve doğruluk ilkelerine bağlı, eğitimli, yetkin personelimiz ile verimli, maliyet etkili ve yüksek kaliteli hizmet üretmek, iyi meslek ilkelerine, sahip olduğu kalite yönetim şartlarına uymak, iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamak, temel hedefimizdir.

Bizimle Çalışmak

Centro Laboratuvarları sadece müşterilerimiz kısmında adı geçen kurumlar  ile çalışır:

1. Yapılmayan testlerin Centro’ya gönderilmesi:

Kurum kendi yaptığı testler dışında kalan testleri insan kaynağı, teknolojik alt yapı ya da ekonomik nedenlerle yapmayıp Centro’ya göndermek isteyebilir. Bu durumda kurumun Centro “Kurumsal İletişim Departmanı” (KİD)’ na başvurması gerekir.

Müşterilerimizin memnuniyeti çok önemlidir.

Böyle bir başvuru durumunda KİD’ından ilgili “Kurumsal İletişim Sorumlusu” (KİS) kurum ile bir randevu ayarlayarak Centro’ya yapılacak gönderilerde izlenecek proses, örnek alım zamanları,  sonuçların iletilmesi, “Centro Test Listesi” ‘nin kullanılması, CentroLIS‘in kullanılması,  herhangi bir problem yada soru mevcudiyetinde Centro ile nasıl iletişime geçileceği, sözleşme yapılması, ödemeler ve bunun gibi teknik tüm konular için detaylı bilgi alış verişinde bulunur. Ayrıca tüm gerekli müşteri eğitimleri verilir.

2. Tüm laboratuvar işlerinin Centro’ya yaptırılması:

Kurum tüm laboratuvar işleri için Centro’dan hizmet isteminde bulunabilir. Bu durumda KİD ile iletişime geçilip konu proje bazında karşılıklı değerlendirilmelidir.

Nasıl Çalışıyoruz

Preanalitik Faz

Tıbbi laboratuvar hatalarının %70’inden fazlasını pre-analitik hatalar oluşturmaktadır. Preanalitik evrede; hastaların hazırlanması, örneklerin uygun şartlarda alınması, örneğin transportu ve saklanması süreçlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Centro Laboratuvarları çalıştığı kurumları, testler için örneklerin nasıl ve hangi koşullarda alınacağı konusunda Centro LIS üzerinden detaylı olarak bilgilendirmektedir.

Dinamik yapımızla gurur duyarız

Örnek ve hasta bilgilerinin de laboratuvara doğru ulaşması doğru sonuç için çok kritik bir gerekliliktir. CentroLIS sayesinde bu bilgiler CENTRO Laboratuvarlarına ilgili kurum tarafından elektronik ortamda ulaştırılmaktadır.

Örnek Transportu

Örnek transportu İstanbul içi ve dışında CENTRO Laboratuvarları tarafından organize edilmektedir. Örnekler Centro Transport ekibi tarafından özel dizayn edilmiş izolasyonlu çantalar ile ısı kontrolü yapılarak uygun ısılarda örneklerin transferi güvenle sağlanmaktadır.

İstanbul dışından yapılan gönderilerde Centro’nun anlaşmalı olduğu kargo firmaları ile gönderi yapılmakta, gerekli tüm organizasyon Centro tarafından sağlanmaktadır.

Örnek Kabul Prosesi

Gelen tüm örnekler ivedilikle stabilize edilerek analize kadar geçen sürede uygun şartlarda saklanır. Gönderici kurum ve CENTRO Laboratuvarları arasında CentroLIS ile elektronik bir ağ kurulduğu için hasta bilgileri tamamen elektronik ortamda proses edilir. Örneklerin her biri barkod etiketleri ile tanımlanır.

Örnekler Centro Laboratuvarına ulaştıktan sonra tüm örnek kabul prosesi tam otomatik Preanalitik sistemler tarafından yapılmaktadır.  Preanalitik sistemler ile örnek kabul işlemleri hızlı, yüksek kalite ve verimlilik ile standardize edilmiş, preanalitik süreç olası hataları sıfıra indirilmiştir.

Analitik Faz

Tıpta hızla gelişen teknoloji ile birlikte yetkin insan bilgisine ihtiyaç da bir o kadar gerekli hale gelmektedir. Analizlerin analitik değerlendirmelerini doğru ve güvenilir şekilde yapabilen teknik elemanlar; genel tıbbi bilgi birikimi ile spesifik patolojilere yaklaşım gösterebilen, klinisyen hekimlere ayırıcı tanı, prognoz ve tedavi süreçlerinde yardımcı olabilen belli konularda uzmanlaşmış laboratuvar hekimleri artık çağdaş tıpta vazgeçilmez hale gelmişlerdir. Bu bilinçle CENTRO Laboratuvarları çağdaş teknolojik ekipmanlar yanında sürekli eğitim programlarına tabii tutulan disiplinli, etik, dinamik ve devamlı kendini geliştirme azminde olan bir uzman ve teknik eleman kadrosunu da bünyesinde bulundurmaktadır.

Analiz aşamasında, eğitimli teknik personel tarafından, kalite kontrol ve standardizasyonu düzenli olarak yapılan ve takip edilen son teknoloji sistemlerde, validasyon ve/veya verifikasyonu yapılmış altın standart veya referans metodlar kullanılarak örnek analizi yapılır.

Sonuçların Raporlanması

Raporlar kurumlara çeşitli yollarla ulaştırılabilir. CentroLIS‘e bağlı olan tüm kurumlar sonuçları eş zamanlı olarak kendileri alabilirler.

Kurumlar CentroLIS kullanımı ile referans aralıkları, gönderilen testlerin o anda bulundukları aşamaları, CENTRO Laboratuvarları tarafından yapılan tüm yenilik ve değişiklik duyurularını ve bazı istatistikleri de istedikleri zaman görebilirler.

Ayrıca kurumların kendi kullanmış oldukları LIS sistemleri ile entegrasyon yapılarak sonuçlar aynı anda kurumların kendi LIS sistemelrine otomatik olarak aktarılabilinir.

Sertifika, Akreditasyonlar